Duurzaamheid

De beste en mooiste rode roos!
Milieu en mens

Wij vinden een roos pas perfect als deze duurzaam en met oog voor mens en milieu gemaakt wordt.
Wij werken daarom hoofdzakelijk met:

Voor een goede houdbaarheid
Biologische, geïntegreerde gewasbescherming

Er komen steeds meer biologische bestrijders op de markt met een steeds hogere kwaliteit. De bio is steeds beter bestand tegen de veranderende omstandigheden in de kas. Hergroei na bijvoorbeeld spintaantasting is bij toepassing van biologie veel beter; het gewas herstelt sneller dan na bestrijding met chemische producten. Voor sommige ziekten en plagen zijn er helaas (nog) geen bioproducten voorhanden. We gebruiken dan middelen die de biologie niet noemenswaardig aantasten. Zo houden we de kwaliteit hoog en resulteert onze werkwijze in een goede houdbaarheid, zonder dat de roos belast is met chemische residuen. Daarnaast is bio voor onze medewerkers een stuk vriendelijker. We passen de bio toe middels een verblaasinstallatie of met de hand. Iedere medewerker is in staat bio toe te dienen zonder hiervoor speciale licenties te behalen.

 

Hart van ons bedrijf
Energiecluster

Het hart van ons bedrijf is de energie(opwekking). Gedreven door de noodzaak om energiekosten beheersbaar te maken, hebben we met vier buren de krachten gebundeld in een energiecluster. HB-Energy is een op zich staande BV aan de Hooghe Beer in Honselersdijk. Hiertoe behoort een warmteopslagtank en een gebouw waarin vier Rolls-Royce WKK’s (Warmte Kracht Koppeling) en twee ketels staan opgesteld. De WKK’s dekken voor 95% de warmtebehoefte, de overige 5% komt van de ketels.

Van der Drift Roses maakt vooralsnog als enige in de energiecluster gebruik van intensieve assimilatiebelichting. De stroom die overblijft, wordt grotendeels verkocht op de langere termijn stroommarkt (OTC). 

Het overige deel wordt verkocht via de daghandelmarkt voor stroom (APX) of via de onbalans. De gezamenlijke totale oppervlakte beslaat ruim 26 hectare. Zodoende genieten ook wij van de voordelen van grootschalige bedrijven.

Wij kijken verder
Toekomst

Steeds vragen wij ons af of wat we doen niet milieuvriendelijker en met een kleinere footprint kan. Daarom houden we nieuwe technologische ontwikkelingen goed in de gaten en denken zelf ook actief na over waar er klimaatwinst te behalen valt. Wil je van gedachten wisselen over dit onderwerp dan nodigen we je van harte uit om erover te komen praten.